خدمات روان شناسی اتاق آبی


انجام تست های روان شناسی:


اتاق آبی با توجه به شرایط و ملزومات از مراجعان خود تست های روان شناسی از جمله شخصیت، هوش و ...
نیز میگیرد.
ارایه خدمات به مهد کودک ها، مدارس، ادارات و ...:
مرکز روان شناسی اتاق آبی با برگزاری کارگاههای روان شناسی، سمینارها و کارگاههای کودک آماده خدمت رسانی به علاقه مندان است.

ناحیه کاربری