مشاوره کودک

مشاوره کودک


همانگونه که می دانیم مشکلات روحی روانی کودکان به قدری ظریف و حساس است که نیازمند اقدامات حرفه ای و تجربی خاص می باشد. و نوع مشاوره با کودک با بزرگسال متفاوت است و اهداف خاصی را در مشاوره دنبال می شود.

از جمله مشاوره به کودکان را می توان به صورت کسب سازگاری با توجه به هیجانات و افکار، کمک به کودک برای مواجه شدن با موضوعات عاطفی دردناک، کمک برای داشتن احساس خوب نسبت به خودش، پذیرش محدودیت ها توانایی ها و داشتن توانایی و احساس خوب در مورد آنها تغیر دادن رفتار هایی که پیامد منفی بدنبال دارد و... نا م برد، که در اتاق آبی توسط جلسات مشاوره، بازی درمانی یا کارگاههای آموزشی یا گروهی به والدین کمک می شود که فرزند پروری درستی داشته باشند ومتخصصان ما با آموزش مهارت های زندگی به کودکان و رفع مشکلات آن ها به شما کمک خواهند کرد.

همچنین با برگزاری کلاسها و کارگاههایی جهت پرورش مهارت ها ،استعدادها و توانایی های ذهن به کودکان شما کمک خواهیم کرد که به خودباوری برسند و آینده درخشان تری را انتظار بکشند. تعد ادی از کودکان نیز دارای اختلالاتی از جمله اختلال یادگیری،بیش فعالی،اتیسم و ... هستند که متخصصان اتاق آبی به صورت کاملا تخصصی مداخلات غیر دارویی انجام می دهند و در کنار خانواده های آن ها گام به گام شاهد شکوفایی و بهبودشان خواهند بود.
ناحیه کاربری