مشاوره فردی

مشاوره فردی


هدف ما کمک به تسهیل مشکلات مربوط به تصمیم گیری، تجارب بین فردی، خانوادگی، عدم اعتماد به نفس، عدم جرات ورزی، وسواس, اضطراب، افسردگی و ترس و به طور کلی هر آنچه که افراد را به سمت زندگی بهتر و آرامش بیشتر سوق دهد. با کسب تجربه جدید و مواجه شدن با موقعیت هایی که روزی مشکل ساز بوده است فرد می تواند کارکردهای قبلی خود را که در مواجهه با مشکل کنار بگذارد، و کارکردهای جدیدی را امتحان کند و این تجربه ای جدید برای اوست که بتواند با کمک و مشورت شخصی متخصص آرامش را تجربه کند.

فردی که به درمان مراجعه می کند کسی است که احساس نا امیدی از بهبودی اوضاع خود دارد و در واقع درخواست نوعی کمک را از درمانگر می کند به تدریج که درمان پیش برود و درمانگر بتواند رابطه قوی بین خود و مراجع ایجاد کند نا امیدی مراجع کاهش می یابد و نقاط مثبت و امید در زندگی اش آشکار می شود البته این تغییرات تدریجی و آهسته است و درمانگر و خصوصا مراجع باید صبور باشند و انتظار نداشته باشند که با چند جلسه بهبودی کامل حاصل شود.
ناحیه کاربری