اختلال،یادگیری


2017.10.15
چه کودکانی اختلال یادگیری دارند

اختلال یادگیری

اختلال یادگیری چیست ؟ شاید شما کودکی داشته باشید که کاملا دارای هوشبهر طبیعی باشد .رشد عادی داشته باشد .با همسالان خود به خوبی ارتباط برقرار […]
ناحیه کاربری