ترس


2017.10.15
چرا کودکان ما می ترسند

ترس کودک

ما انسان ها در برابر اتفاقات روزمره از خود عکس العمل های هیجانی نشان می دهیم مثلا عصبانی می شویم،خوشحال یا ناراحت می شویم و یا […]
ناحیه کاربری