شطرنج


1396.10.07
شطرنج یک ورزش برای ذهن است

چرا شطرنج را توصیه می کنیم

هنر نزد ایرانیان است و بس آموزش شطرنج یکی از ورزشهایی ست که تاثیر مستقیم بر روی تمرکز و دقت بچه ها می گذارد و با […]
ناحیه کاربری