مشکلات،یادگیری


1396.07.23
چه کودکانی اختلال یادگیری دارند

اختلال یادگیری

اختلال یادگیری چیست ؟ شاید شما کودکی داشته باشید که کاملا دارای هوشبهر طبیعی باشد .رشد عادی داشته باشد .با همسالان خود به خوبی ارتباط برقرار […]
ناحیه کاربری