تست هوش هیجانی (EQ) بار-آن

_

تست هوش هیجانی (EQ) بار-آن معروف ترین تست هوش هیجانی است که کامل ترین تفسیر را می توانید با انجام این تست در سایت اتاق آبی مشاهده نمایید.
400000
تومان

در این نوع تست نتیجه توسط ماشین ارائه می شود.

700000
تومان

در این نوع تست علاوه بر ارائه نتیجه توسط ماشین 15 دقیقه مشاوره نیز توسط روانشناسان ما انجام می شود.