اگر پزشک اطفال یا خودتون نسبت به فرزندتون مشکوک به اتیسم شدید ما با استفاده از غربالگری تخصصی و آزمون های تشخیصی (GARS – CARS – ADIR) طی مشاهدات بالینی و مصاحبه با والدین فرایند ارزیابی و تشخیص را به صورت اصولی انجام می دیم.قطعا برچسب زدن به کودک نباید با عجله اتفاق بیفته پس چند جلسه ممکنه طول بکشه.ارزیابی توسط شخصی انجام می شه که دوره هاش و گذرونده و با افراد اتیسم کار کرده و حتی مداخلات درمانی و می دونه چون قصد داریم با همین ارزیابی برنامه درمان هم بنویسیم.ارزیابی در صورتی ارزش داره که پروتکل درمان و مشخص کنه