با کمک ارزیابی های انجام شده ،صحبت های والدین و مشاهدات خودمون و براساس نیاز فرد اتیسم ، برنامه درمانی می نویسیم و هر ماه بررسی می کنیم که چقدر پیشرفت داشتیم.نوشتن یک برنامه درست از خود اجرا مهم تره. و مهم تر رصد کرد برنامه هست.نکته مهم این که نظر والدین باید در این برنامه لحاظ بشه.چون همه جای دنیا والدین مهم هستند.ما هم به شما اهمیت می دیم.شما آگاه ترین فرد نسبت به علایق و روحیات فرزند خودتون هستید.آگاهی شما کنار تخصص ما حتما موثره