حتما روزهای پرتنشی و می گذرونی .کم کم داری به انتخاب رشته یا کنکور نزدیک می شی.با خودت فکر می کنی چه رشته ای انتخاب کنم که پشیمون نشم یا اینکه فکر می کنی می تونم رشته ای که دوست دارم قبول بشم؟ما با تو همراهیم که بتونی انتخاب رشته درست مطابق  با استعداد و شخصیتت و انجام بدی بازار کار و بشناسی و کنارت هستیم تا این روزها رو پشت سر بزاری با آرامش درس بخونی تا به موفقیتی که می خوای برسی.برای ما فقط قبول شدن تو مهم نیست اینکه حالت خوب باشه هم مهمه.درس خوندن و قبول شدن با فشار و استرس اصلا فایده نداره.قدر جوونیت و بدون