تست افسردگی بک (BDI-ll)

 

_
تست افسردگی بک ، معتبرترین تست برای ارزیابی افسردگی در دنیاست . هم اکنون می توانید این تست را به دو صورت رایگان با تفسیر ساده و پولی با  تفسیر کامل  به همراه استراتژی های خودیاری  انجام دهید.
400000
تومان

در این نوع تست نتیجه توسط ماشین صورت می پذیرد.

650000
تومان

در این نوع تست علاوه بر تفسیر ماشینی 15 دقیقه مشاوره توسط روانشناسان ما نیز صورت می گیرد