تست شخصیت شناسی نئو

_

تست شخصیت شناسی نئو پنج عاملی NEO نسخه پیشرفته آزمونی جامع و کامل برای ارزیابی شخصیت ⭐ می باشد که هم اکنون با تفسیر کامل و جامع ✔️ می توانید انجام دهید.
400000
تومان

در این نوع تفسیر نتیجه توسط ماشین ارائه می شود.

650000
تومان

در این نوع تفسیر علاوه بر تفسیر ماشینی 15 دقیقه مشاوره نیز توسط روانشناسان ما انجام می شود.