تست شخصیت شناسی MMPI فرم بلند (567 سوالی)

 

_

با انجام این تست می توانید پروفایل کامل MMPI را همراه با «تفسیر دقیق» شاخص های اعتباری و بالینی دریافت کنید. نمودارها و پاسخنامه اختصاصی با طراحی حرفه ای به همراه «راهکارهای ضروری و مفید» از ویژگی های مهم تست MMPI ای سنج است.

700000
تومان

در این نوع تفسیر نتیجه توسط ماشین ارائه می شود.

1000000
تومان

در این نوع تقسیر علاوه بر تقسیر ماشینی 15 دقیقه مشاوره نیز توسط روانشناسان ما انجام می شود.