تعداد سوالات

۴۵

رده سنی

بزرگسالان

زمان تقریبی

۷ دقیقه

چرا باید تست عشق مثلثی استرنبرگ را انجام بدیم؟

تست مثلث عشق استرنبرگ می تواند بینش ارزشمندی در رابطه با روابط عاشقانه شما ارائه دهد. با درک سه مولفه عشق که در آزمون مشخص شده است (صمیمیت، اشتیاق و تعهد)، می توانید درک عمیق تری از نقاط قوت و ضعف روابط خود به دست آورید.

این اطلاعات می تواند برای کمک به بهبود روابط خود و شناسایی مناطقی که ممکن است نیاز به تمرکز تلاش های خود داشته باشید مفید باشد. علاوه بر این، تست عشق می تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از احساسات و تجربیات عشقی خود داشته باشید، که می تواند منجر به افزایش خودآگاهی و رشد شخصی شود.

به طور کلی، تست مثلث عشق استرنبرگ می تواند ابزار ارزشمندی برای هر کسی باشد که به دنبال بهبود روابط عاشقانه خود و درک تجربیات خود از عشق است.

کاربرد های تست عشق مثلثی

 • ارزیابی قدرت و کیفیت روابط عاشقانه
 • شناسایی زمینه هایی برای بهبود روابط
 • درک اجزای مختلف عشق (صمیمیت، اشتیاق و تعهد)
 • بدست آوردن آگاهی نسبت به تجربیات خود از عشق
 • بهبود رضایت از رابطه عاشقانه خود
 • ارائه راهنمایی برای افرادی که به دنبال بهبود روابط خود هستند.ارائه راهکار و پیشنهادات برای افرادی که به دنبال بهبود روابط خود هستند
 • افزایش خودآگاهی و رشد فردی

تست عشق مثلث استرنبرگ

تست عشق استرنبرگ معروف ترین آزمون جهت سنجش و بررسی عمق روابط عاشقانه بین دو فرد می باشد.تست مثلث عشق استرنبرگ آزمونی است که توسط رابرت استرنبرگ طراحی و تدوین شده است. این مقیاس در مطالعات زیادی برای سنجش میزان عشق و ارتباط آن با سایر جنبه های سلامت روان مورد استفاده قرار گرفته است.

پس از تمایز جنبه های مختلف عشق که آن ها را با هم مرور کردیم می توان گفت مدل استرنبرگ و پرسشنامه آن اولین نظریه یکپارچه و جامع علمی است که به طور تجربی مورد آزمون قرار قرار گرفته است.

در نظریه استرنبرگ سه مولفه اصلی مطرح شد که بر اساس آن می توان جنبه های مختلف عشق را تعریف کرد. این سه مولفه عشق عبارت بودند از:

مولفه صمیمیت (intimacy) در تست عشق

صمیمیت پیوند و نزدیکی دو نفر را نشان می دهد. افرادی که در روابط خود صمیمت را تجربه می کنند احساسات عمیقی نسبت به هم داشته و پیوند عاطفی بین آن ها شدید است. این افراد عاشقانه در کنار هم بوده و زمانی که با هم هستند نگرانی کمی دارند. البته عشق صمیمانه ممکن است بین اعضای خانواده و دو دوست نیز وجود داشته باشد.

مولفه شور و شوق (passion) در تست عشق

اشتیاق به جذابیت جسمی و عاطفی دو نفر اشاره دارد که تمایلات جنسی را نیز شامل می شود. وقتی شور و شوق زیاد باشد افراد نسبت به یکدیگر به لحاظ جسمی تحریک می شوند و به فردی که در کنارشان است حس بسیار مثبتی دارند.

آن ها در روابط عاشقانه خود  هیجانات قوی را تجربه می کنند و این ویژگی باعث افزایش برانگیختیگی شان می شود. اشتیاق به سه جنبه اشاره دارد:

 • احساس شدید یا هیجان بالا در روابط
 • حس قوی که ممکن است باعث انجام رفتارهای پرخطر شود.
 • احساس شدید جنسی یا عاشقانه نسبت به یک فرد

مولفه تعهد (commitment) در تست عشق

این ویژگی به تصمیم گیری فرد برای برنامه ریزی بلند مدت جهت تشکیل زندگی و پایبندی به یک رابطه اشاره دارد. این نوع عشق می تواند شامل وعده هایی برای انجام کارهایی در آینده باشد. فرد متعهد خود را موظف می داند که به عنوان یک همسر خوب عمل نموده و نیازهای طرف مقابل را فراهم نماید. تعهد می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

 • قول انجام دادن کاری در آینده
 • قول به وفاداری به کسی یا چیزی
 • سختکوشی و پایداری برای پشتیبانی و حمایت از دیگری

از نظر استرنبرگ سه مولفه اصلی عشق وجود دارد که می توان آن ها را روی یک مثلث قرار داد. زمانی که این سه مولفه در یک رابطه عشقی وجود دارد می توانیم بگوییم عشق کامل رخ داده است. اما وقتی دو یا یکی از این مولفه ها بیشتر از بقیه بارز باشد حالت های مختلف عشق ایجاد می شود.

تست عشق و 8 مولفه مهم آن

از ترکیب سه جنبه  اصلی عشق گفته شده در نظریه مثلث استرنبرگ، انواع مختلف عشق حاصل می شود. استرنبرگ جایگاه مشخصی را برای هر یک از این موارد در مثلث خود تعیین می کند. از نظر او آخرین نوع عشق که در مرکز مثلث قرار می گیرد عشق کامل (Consummate Love) است که بالاترین سطح عشق ورزی را نشان می دهد. در ادامه به انواع عشق خواهیم پرداخت:

1- نبود عشق یا بی عشقی (Non-love)

این نوع عشق به نبود رابطه عاشقانه اشاره دارد. نبود یا فقدان عشق در هیچ کدام از بخش های مثلث جای نمی گیرد. در این نوع می توان گفت هیچگونه رابطه معناداری بین افراد وجود ندارد.

2- عشق دوستانه یا همدلانه (Friendship)

این نوع عشق بیشتر بر صمصمیت متمرکز است. می توان گفت اشتیاق یا تعهد در عشق دوستانه وجود ندارد. به عنوان مثالی از این عشق می توان به روابط صمیمی اشاره کرد که بین دو دوست وجود دارد. این نوع عشق می تواند با هر فردی که با او در تعامل هستیم ایجاد شود.

3- شیفتگی یا عشق هیجان مدار (Infatuation)

عشق هیجان مدار یا شیفتگی شامل شور و اشتیاق بالا بدون صمیمت و تعهد است. در این عشق که اغلب ممکن است یکطرفه نیز باشد احساسات شدید در ابتدای رابطه وجود داشته و می توان گفت عشق هنوز رشد نیافته است.

جهت پیشرفت در یک رابطه لازم است تا افراد فراتر از شیفتگی حرکت نموده و عشق عمیق تری را تجربه نمایند. چنانچه صمیمیت و تعهد پس از شیفتگی ایجاد نشود با هر جرقه ای ممکن است رابطه به هم بخورد.

4- عشق متعهدانه یا پوچ (Empty Love)

عشق متعهدانه که از آن به عنوان عشق توخالی یاد می شود فقط جنبه تعهد را در بر می گیرد. در این نوع عشق اشتیاق و صمیمت بین دو نفر دیده نمی شود.در واقع دو طرف توافق کرده اند که به یکدیگر متعهد باشند اما شور و صمیمیتی بین آن ها دیده نمی شود.

این عشق به خاطر اینکه احساسات و هیجانات عاطفی فرد را شامل نمی شود به عنوان عشق تو خالی در نظر گرفته می شود. این نوع عشق بین زوجینی است که یکدیگر را دوست نداشته و به خاطر تعهد نسبت به چارچوب خانواده، تربیت فرزندان یا سایر جنبه های مشترک در رابطه حضور دارند.

5- عشق رمانتیک (Romantic Love)

عشق رمانتیک که بیانگر احوالات عاشقانه است شامل شور و صمیمت بدون تعهد است. این عشق ممکن است ناشی از یک رابطه تصادفی باشد که هر دو نفر به شدت یکدیگر را دوست داشته اما تعهد بین آن ها هنوز شکل نگرفته است. این نوع عشق نیز چنانچه در بلند مدت وارد بخش تعهد نگردد ممکن است  دوام خود را از دست بدهد.

6- عشق اشتراکی یا یاورانه (Companionate Love)

در این عشق صمیمت و تعهد بالا بوده اما شور و اشتیاق پایین است. با اینکه می توان گفت این نوع عشق به دوستی شباهت دارد اما علاوه بر صمیمت بین دو نفر تعهد عمیقی نیز وجود دارد. این نوع عشق ممکن است یک رابطه طولانی مدت باشد که جنبه های جنسی خود را از دست داده و روابط صمیمانه و مستحکمی بین دو نفر ایجاد کند.

7- عشق فروتنانه یا ساده انگارانه (Fatuous Love)

در این نوع عشق اشتیاق و تعهد در سطح بالایی قرار داشته اما صمیمت بین دو فرد پایین است. این نوع عشق را به عنوان “گردباد” عاشقانه توصیف می کنند که در آن دو نفر قبل از اینکه به خوبی هم را بشناسند، سریع عاشق یکدیگر شده و ازدواج می کنند. ممکن است در بلند مدت این نوع عشق به عشق کامل تبدیل شود یا پس از حذف اشتیاق به عشق پوچ یا توخالی بینجامد.

8- عشق کامل (Consummate Love)

در عشق کامل یا یکپارچه فرد در مرکز مثلث قرار گرفته و به صورت همه جانبه صمیمیت، اشتیاق و تعهد را تجربه می کند. به گفته استرنبرگ این ویژگی به عنوان نسخه ایده آل و آرمانی عشق می تواند روابط سالم، شاد و ماندگاری را برای دو طرف فراهم سازد. ممکن است خیلی از افراد عشق کامل را تجربه نکنند، اما بین حالت ها و وضعیت های مختلف عشق جابه جا شده و تغییر نمایند.

عشق مضاعف در نظریه استرنبرگ

استرنبرگ در نظریه عشق جزئیات نظریه خود را توسعه داد. در نظریه مضاعف یا دوبلکس (Duplex) عشق و داستان های زندگی فرد رابطه پیچیده و قدرتمندی با هم دارند. به گفته استرنبرگ هر فرد تحت تاثیر داستان هایی در زندگی خود قرار دارد که ممکن است عقاید فرد را نسبت به عشق تعیین کنند. این نوع عشق منجر به تمایل به انواع خاصی از عشق نسبت به دیگران می گردد.

سایر مدل های عشق

 1.  مدل عشق فروید: فروید یکی از نظریه پردازانی است که در رابطه با عشق نیز نوشته هایی دارد. او همانطور که از دیدگاهش بر می آید عشق را به ناخودآگاه پیوند داده و معتقد است که در آن فرد برای رسیدن به یک خود ایده آل تلاش می کند. یعنی فرد در ناخودآگاه خود ایده آلی از یک فرد قوی دارد و با پیوند و عشق به او برای این نیاز گام بر می دارد.
 2.  مدل عشق مازلو: در نظریه مازلو نیز عشق حالت متعالی است که فرد در اوج سلسله مراتب نیازها می تواند به عشق واقعی دست یابد.
 3.  مدل عشق زیک روبین: زیک روبین در دیدگاه خود به پیوند در برابر عشق اشاره می می کند و به اعتقاد او دلبستگی، مراقبت و صمیمیت سه اصلی هستند که در تفاوت دوست داشتن یک شخص نقش اساسی دارد.
 4.  مدل عشق جان لی: این نظریه به مدل چرخ رنگی شهرت دارد که در آن عشق دارای سه سبک اصلی یعنی اروس، لودوس و استورج هستند که مانند ساخت رنگ های مکمل با ترکیب آن ها می توان انواع عشق را ترسیم نمود.
 5.  مدل عشق اسپیرمنی: این مدل که بیشتر شبیه دیدگاه استرنبگر است عشق را به قسمت های مساولی تقسیم می کند که با ترکیب آن انواع مختلف عشق حاصل می شود.

هشدار هشدار

حتما زمان انجام این تست لازم است تا به سوالات با دقت پاسخ دهید. جهت دریافت پاسخ دقیق، گزینه ای را انتخاب کنید که به شما شبیه است نه مواردی که دوست دارید شبیه به آن باشید.

اهمیت سنجش عشق طرف مقابل

تست عشق طرف مقابل یا سنجش عشق دیگران نسبت به ما”  و عشق ما نسبت به دیگران”  از این جهت مهم می شود که می تواند روند زندگی مشترک و تصمیم مان برای ورود به یک رابطه را تحت تاثیر قرار دهد.

استرنبرگ معتقد است که عشق مفهومی نیست که بگوییم در فردی وجود دارد و در دیگری وجود ندارد. همچنین همواره داشتن عشق به معنای شکل گیری یک رابطه مداوم و عمیق نیست.

به اعقاد او نوع و میزان عشق در افراد متفاوت بوده و این تفاوت باعث رفتارهای مختلف در روابطه عاشقانه می شود. زمانی که نوع عشق خودمان به دیگران وعشق دیگران به خودمان را بهتر درک کنیم، می توانیم در روابط مان آگاهی بیشتری داشته باشیم.

چگونه می توانیم نوع عشق خود را تشخیص دهیم؟

حتما با خود می اندیشید که چگونه می توانیم نوع عشق مان را مشخص کنیم. تیم روانشناسی و روانسنجی اتاق آبی تست عشق مثلثی استرنبرگ را جهت درک و شناخت نوع عشق شما به صورت آنلاین تدوین نموده است.

با استفاده از این تست که دارای تفسیر کاملی می باشد می توانید علاوه برتعیین وضعیت خود در مولفه های سه گانه، نوع عشق خود را نیز مشخص کنید. همچنین متناسب با عشق تجربه شده، راهکارهایی در اختیار شما قرار می گیرد که با استفاده از آن می توانید خود را به سمت عشق یکپارچه که سرشار از تعهد، صمیمیت و اشتیاق است سوق دهید.