تست عشق مثلثی استرنبرگ (STLS)

_
تست عشق مثلثی استرنبرگ اشکال مختلف عشق را از طریق سه عنصر صمیمیت، اشتیاق و تعهد ارزیابی می کند. احساس نزدیکی، برانگیختگی جسمی/عاطفی و تصمیم برای ماندن در یک رابطه طولانی مدت را اندازه گیری می کند. این به درک تجربیات عاشقانه افراد و اجزای لازم جهت یک رابطه رضایت بخش کمک می کند.
۴۰۰۰۰۰
تومان

نتیجه تفسیر توسط ماشین ارائه‌ می شود.

۷۰۰۰۰۰
تومان

علاوه بر ارائه ماشینی نتیجه تست ۱۵ دقیقه مشاوره نیز توسط روانشناسان ما انجام می شود.