تست قصه عشق (LSS)

_

تست قصه عشق (LSS) استرنبرگ یکی از معروف ترین ابزارهای مشاوره ازدواج است که در مورد «نیازها»، «تمایلات» و «انگیزهای پنهان» شما در روابط عاشقانه، اطلاعات ارزشمندی ارائه می دهد. تفسیر اختصاصی و پیشرفته تست قصه عشق را می توانید به صورت «فردی و زوجی» دریافت کنید.
400000
تومان

در این نوع تفسیر نتیجه توسط ماشین ارائه می شود.

700000
تومان

در این نوع تفسیر علاوه بر تفسیر ماشینی 15 دقیقه مشاوره نیز توسط روانشناسان ما ارائه می شود.