اگر از ما بخوای براتون جا می گیریم بازی طراحی می کنیم می تونی مهمونهای کودکت و بیاری تو یه محیط خصوصی کلا بازیهای جذاب و امتحان کنن. این می شه یه تولد یا یه جشن متفاوت.مثلا جشن الفبا یا هر مناسبتی که شما دوست دارید.ما هم کنارشون هستیم.البته دنبال یه جشن مجلل با لباسهای فانتزی و قشنگ نباش چون همه بچه ها لباسهاشون کثیف و خیس می شه خوب چرا اخم می کنی بازیه دیگه .بچه ها اینطوری بیشتر کیف می کنن.دوست دارن خوش بگذرونن.مهمونیهای با کلاس و شیک و پیک مال بزرگترهاست