برای این افراد هم پس از ارزیابی برای بالابردن کیفیت زندگی برنامه های اختصاصی داریم که بیشتر مهارت های زندگی و تحلیل و تفکر نقاد یاد می دیم.یعنی اینکه بتونن دوست پیدا کنن.در محیط مدرسه و بقیه مکان ها از خودشون دفاع کنن.بتونن ماجراهای روز و تعریف کنن.رفتارهای اطرافیان و اتفاق ها رو تحلیل کنن و مهارت های ارتباطی و اجتماعی خودشون و بالا ببرن