یکی از بهترین راهها برای یادگیری ارتباط جلسات گروهیه.چون افراد با هم درتعامل مداوم هستن. البته ما نباید بدون اینکه پایه های ارتباط و یاد بدیم بچه ها رو وارد گروه کنیم چون دچار سرخوردگی می شن.پس اول مهارتهای ابتدایی در جلسات انفرادی آموزش داده می شه و بعد بچه ها رو با افراد هم سطح خودشون گروه می کنیم.یه گروه جالب دیگه هم داریم و اون هم گروه کردن افراد اتیسم سطح یک با بچه های با رشد طبیعی.فقط برای استفاده از این خدمت باید کمی صبور باشید تا هم گروهی هاتون پیدا بشن