روز اول که با هم قرار گذاشتید همیشه تو همه لحظه ها با هم هستید یادتونه.حالا که چی هی نشستید دعوا می کنید بحث می کنید یا شاید دعوا هم   نمی کنید از هم دلخورید.شاید هم فکر می کنی اگه همسرت یه کم تغییر کنه زندگیتون خیلی بهتر می شه.یا شاید احساس می کنی فضای گرم و صمیمی خونتون داره کم کم سرد می شه.مشاوره خانواده یعنی همین .یعنی ما با شما همراهیم تا کمک کنیم رابطه هاتون گرم تر و صمیمی تر بشه.حتی اگر تا پای طلاق رسیدید یه بار دیگه امتحان کنید نزارید راه نرفته ای مونده باشه .یا اگر دارید نسبت به هم سرد می شید.شاید هم مشکل خاصی نباشه فقط احساس می کنید لازمه یه کم مهارتهای زناشوییتون و بهتر کنید.خلاصه ما هستیم.کنار شما تا آخرش