یادت باشه برای اینکه پدر و مادر خوبی برا یفرزندت باشی باید به حال خودت هم اهمیت بدی.فرزند اتیسم داشتن یعنی قوی بودن یعنی آگاه بودن یعنی صبور بودن و یک عالمه مفهوم دیگه که می تونی از کسانی یاد بگیری که مثل خودت هستن پس گروه ها و دورهمی های ما تشکیل شده از والدین اتیسم چون یک ویژگی مشترک دارن و اون هم اتیسم بودن فرزندشون هست.وقتی با هم آشنا بشید از تجربه های هم یادبگیرید می تونید یک شبکه اجتماعی ایجاد کنید این بهترین درمان و بهترین کمک برا یجلوگیری از افسردگی و کم آوردنه تازه مامان وباباهای زیادی هستن که فرزندشون تازه تشخیص گرفته و به کمک شما احتیاج داره