دکتر مریم افضلی

مریم افضلی

زمینه کاری:کودک و نوجوان ،خانواده و زوج ،پیش از ازدواج ،فردی،مشاوره با معلولین ،مشاور تخصصی ناشنوایان  ؛ همچنین ارزیاب و درمانگر ویژه اتیسم،مدرس و تسهیل گرکارگاههای تخصصی و عمومی با عناوین روانشناسی

احمد متولی زاده

زمینه کاری:نوروفیدبک ، فردی،نوجوان،اعتیاد

مرضیه صبائی

زمینه کاری:فردی به خصوص افسردگی و اضطراب ،زوج درمانی ،پیش از ازدواج ،مشاوره طلاق ،انجام تست های روانشناسی

نگار زندی

زمینه کاری:روان درمانگر و بازی درمانگر کودک،مربی دوره های مادر و کودک

آزاده بروجردیان

زمینه کاری:اتیسم،آموزش مهارت های تحصیلی،توجه و تمرکز

 

منیره عزیزی

زمینه کاری:ارزیاب و برنامه نویس و آموزش دهنده  افراد اتیسم، ارزیاب و درمانگر کودکان بیش فعال/ کم توجه و کودک و نوجوان

نسیم غیبی

زمینه کاری:روان درمانگر تخصصی نوجوان در زمینه تعارضات نوجوانی با رویکرد ACT , CBT شاما پرخاشگری

فاطمه خانگلدی

زمینه کاری:درمانگر کودک ، بازی درمانی انجام آزمون سنجش هوش (استنفورد بینه) ،درمانگر اتیسم

هاجر لک کمری

زمینه کاری:درمانگر کودک در ضمینه اتیسم به روش ABA و PECS