آشنایی با قوانین رزرو وقت در مرکز مشاوره اتاق آبی

  1. مدت هر جلسه مشاوره 45 دقیقه است و درصورت اینکه زمان بیشتری به شما اختصاص پیدا کند مابقی هزینه دریافت می گردد.
  2. در صورت اینکه تمایل دارید جلسه شما بیش از 45 دقیقه باشد هنگام رزرو وقت هماهنگ بفرمایید.
  3. جهت دریافت وقت مشاوره حضوری ،آنلاین یا تلفنی با شماره 44748703-021 تماس بگیرید یا به شماره 09393968451 پیامک دهید.
  4. پس از رزرو وقت لازم است با پرداخت هزینه کامل مشاوره به کارت اعلامی از سوی مرکز وقت خود را قطعی بفرمایید.
  5. در صورت قطعی شدن وقت ، امکان کنسلی یا جابجایی تا 24 ساعت قبل از جلسه بدون کسروجه امکان پذیرخواهدبود و مبلغ شما عودت داده خواهد شد.
  6. جلسه تعیین شما فقط به شما اختصاص دارد و ما فرد دیگری را در نوبت قرار نمی دهیم در صورت عدم حضور شما در جلسه بدون اطلاع (24 ساعت قبل ) به دلیل احترام به وقت مشاور، مبلغ رزرو به هیچ وجه عودت داده نخواهد شد.
  7. در صورت تاخیر از سوی شما به دلیل احترام به زمان مراجع بعدی از وقت مشاوره شما کسر خواهد شد.