لحظه های آبی: این فقط مخصوص خانواده هایی هست که فرزند اتیسم دارند.هر ماه آخرین پنج شنبه دور هم جمع می شیم و یاد می گیریم چطور با اتیسم زندگی کنیم.برای بچه هامون چی بهتره.قرار نیست هیچ پولی از شما گرفته بشه.فقط قراره ناامیدیها رو پشت در بزاریم بیایم تو یه محیط صمیمی جاییکه همه با هم هدف مشترک دارن و اون پیشرفت فرزندارن اتیسمشونه