متولد 1351 دارای دکتری روان شناسی  و آموزش  کودکان استثنایی هستم. وارد تربیت معلم در رشته آموزش دانش­آموزان با کم توانی ذهنی شدم  و پس از آن در قسمت های مختلف آموزش و پرورش استثنایی از آموزگاری ، معلم رابط ناشنوایان، معلم مرجع اختلال­های رفتاری و هیجانی، کارشناس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مسئول بخش اختلالهای رفتاری و اتیسم  فعالیت کردم و در نهایت با سمت مدیر آموزش سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بازنشسته شدم.

ارزیاب و برنامه نویس و آموزش دهنده  افراد اتیسم، ارزیاب و درمانگر کودکان بیش فعال/ کم توجه و کودک و نوجوان با اختلال رفتاری- هیجانی ، کوچ زندگی، همچنین مدرس و تسهیل گرکارگاههای تخصصی در حوزه اتیسم ، ADHD و اختلالهای رفتاری – هیجانی

پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

عضو انجمن روانشناسان ایران

آموزگار دانش آموزان کم توان ذهنی، معلم تلفیقی دانـش­آموزان با آسیب شنوایی، آموزگار تلفیقی اختلالات رفتاری مناطق 17،9،13و7، سرگروه تلفیقی واحد اختلالات رفتاری، ارزیاب و برنامه نویس آموزشی دانش آموزان طیف  اتیسم، کارشناس برنامه ریزی آموزشی و درسی  دانش آموزان با مشکلات رفتاری، مسئول گروه  برنامه ریزی آموزشی و درسی دانش آموزان با اختلال های رفتاری و طیف اتیسم، مدیر آموزش سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مشاور و درمانگر در مراکز مختلف مشاور ، داور نشریات علمی ، مدرس دانشگاه و مدرس کارگاههای تخصصی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و دانشگاهها و انجمن های علمی ، داور جشنواره رشد، داور طرح ریحان شهر اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و…..

راهبردهای عملی کار با کودکان طیف اتیسم

راهنمای گام به گام آموزش به کودکان و دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم

تدوین8 جلد کتاب مهارت آموزی پایه اول ابتدایی تا ششم ویژه دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم

  • رابطه بین ان نگیزه پیشرفت با اضطراب ریاضی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان
  • اتیسم و فراگیر سازی
  • مروری بربرنامه آموزش والدین دارای کودکان با اختلال طیف اتیسم
  • بررسی مقایسه اثر بخشی روش برقراری ارتباط با استفاده از تبادل تصویر(PECS) و تحلیل رفتار کاربردی (ABA) (
  • جایگاه اتیسم در رشته های دانشگاهی مرتبط
  • اثر تعامل همه جانبه برمهارت های ارتباطی کودکان با اختلال طیف اتیسم
  • تاثیر رویکرد خانواده محور مبتنی بر آموزش انسجام حسی بر افزایش مشارکت کودکان دارای اختلال اتیسم شهر شیراز در سال 97-96
  • طراحی و سنجش روایی محتوایي برنامه آموزش توجه اشتراکی برای کودکان با اختلال طیف اتیسم
  • بررسی اثر بخشی برنامه آموزش توجه مشترک بر مهارت های گفتاریو مولفه های زبان بیانی ، دریافتی و گفتاری کودکان با اختلال طیف اتیسم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *