حتما از یه کسایی شنیدی که برو نروفیدبک به تمرکزت کمک می کنه.من رفتم خوب نتیجه داده .درسته نوروفیدبک یک روش خودتنظیمی در مغز هست .یعنی مغز بر اساس اصول یادگیری خودش و تنظیم می کنه.شما جلوی مانیتور می شینی الکترودها به سرت وصل می شه امواج مغزی و دریافت می کنه و به دستگاه نوروفیدبک انتقال می ده و اطلاعات تحلیل شده وارد کامپیوتر می شه.اگه می خوای بدونی به دردت می خوره یا نه بیا از روان شناس ما بپرس.چون تو کارش خیلی وارده