ازدواج یعنی قراره تنهایی هات و خوشحالیهات و پیشرفتها و خلاصه لحظه هات و با یه نفر تقسیم کنی.این یه نفر می خواد بشه کسی که دست تو دست هم بزارید و جاده زندگی و با هم قدم بزنید گاهی بدوید گاهی بشینید و خلاصه با هم تا ته ته آرزوهاتون پرواز کنید.نمی خوام بگم خسته نمی شید از هم دلخور نمی شید بحث نمی کنید اما می تونید در همه پستی بلندی های رابطه تو چشمهای هم زل بزنید و بگید تا تهش هستم.حرف آخرم اینه که برای پیدا کردن این آدم کمی وقت بزار .هر کسی نمی تونه شریک زندگیت باشه و شاید هم لازم باشه یه کم یاد بگیرید چطور شریک زندگی هم باشید.اگر با هم دوست هستید وقصد ازدواج دارید یا حتی نامزد شدید حتی اگر عقد کردید ما با شما همراهیم کافیه یه زنگ کوچولو بزنید دیگه بقیش با ما