وقتی فرزند اتیسم داری لازمه یاد بگیری که چطور باهاش رفتار کنی و چطور باهاش زندگی کنی.ما به شما یاد می دیم.آگاهی بهترین چیزیه که در این مسیر به شما کمک می کنه.پس با ما باش