این دیگه آخرشه.ما اینجا یه کلوپ داریم برای کسایی که دانشجو هستن و می خوان روانشناس قابلی بشن.دور هم جمع می شن و در هفته کلی کارگاه تخصصی و نقد فیلم و کتاب خوانی داریم.ما کنارشون هستیم تا یادبگیرن.آخه رشته روان شناسی خیلی پرپیچ و خمه.احتیاج به اطلاعات و آموزش های زیادی داره.ما عضویت می گیریم به صورت حضوری و مجازی .هر طور که تو دوست داری می خوای بدونی چطور کارش یه زنگ کوچیکه ما بهت می گیم