اینهمه ناراحتی و دل دل کردن نداره.دخترت می ترسه،پسرت اضطراب داره یا شاید دچار وسواس شده.ممکنه فکر می کنه یه مشکلی داره اما نمی دونی چیه!بعضیها می گن بیش فعالی بعضی ها می گن اختلال یادگیری شاید هم اتیسم شاید هم هنوز هیچ تشخیصی نگرفته.یا اینکه دلت می خواد از همین الان مهارت های زندگی و یادش بدی تا وقتی بزرگ شد به مشکل نخوره.ما با تو همراهیم تا بهترین فرزندپروری و داشته باشی آخه بچه ها سرمایه های ما هستن.میوه و ثمره زندگی ما هستن.یه تیکه از وجود ما هستن.نگران نباش تا دیر نشده اقدام کن.تو بچگی خیلی بهتر می شه زیربنای زندگی سالم و گذاشت.الان بهترین فرصته